NIEUWS

Stichting De Banne Hopper heeft de ANBI status.
Stichting De Banne Hopper heeft aan alle voorwaarden voldaan.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende instelling.