STICHTING ‘DE BANNE HOPPER’

RSIN-nummer 851920579 ‘Stichting ‘De Banne Hopper’
Het Bestuur
Voorzitter:              Riek Peters-Giesselbach
Secretaris:              Ingrid Hezemans

Penningmeester:  Anneke Wijngaard
De stichting wordt ondersteund door een enthousiaste en actieve vrijwilligersgroep uit De Banne, die u graag op weg helpen!
Onze chauffeurs en telefonistes staan voor u klaar!
Beloningssysteem
Sinds juli 2022 ontvangen de vrijwilligers (bestuur, telefonistes, planners, chauffeurs) een vergoeding van € 1,25 per uur.
De vrijwilligers die buiten Amsterdam Noord wonen, krijgen een kilometervergoeding van € 0,23 per kilometer.
Beleidsplan stichting ‘De Banne Hopper’
Sinds 2016 rijdt de Banne Hopper in postcodegebied 1034 (Banne Buiksloot) en haalt en brengt mensen die slecht ter been zijn naar de plek waar ze naar toe willen.
Mensen worden gebracht naar instanties als het Boven IJ ziekenhuis, Huis van de Wijk ‘De Banne’, Stichting Dock, Doras, Cordaan, Eduard Douwes Dekkershuis, OBA, winkelcentrum De Banne, gezondheidscentra en de buurtkamers.
De Banne Hopper is de ‘schakel’ in de wijk die waarborgt dat bewoners zelfstandig blijven en toch kunnen participeren aan het dagelijkse leven in de wijk.
De Banne Hopper draagt bij aan het verbreden van het sociale contact en het onderhoud daarvan.
De Banne Hopper maakt geen onderscheid in leeftijden.
Echter, de meeste bewoners die van dit vervoermiddel gebruik maken zijn (kwetsbare) ouderen.

 

Het primaire doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn in de wijk.
De Banne Hopper is in de wijk een begrip geworden en onze vrijwilligers kennen haast alle woonadressen in de wijk.

 

De Banne Hopper zet zich in om eenzaamheid te bestrijden en brengt niet alleen onze cliënten van A naar B.
Onze chauffeurs maken een praatje met de cliënt en helpen met de boodschappen naar binnen brengen.
Het contact met de cliënten is prima; onze vrijwilligers kennen het verhaal van diegenen die gebruik maken van de Banne Hopper.

 

Bijkomende effect naast het vervoeren van mensen, is dat we ook een belangrijke partij zijn die signaleert of signalen opvangt van onze cliënten.
Onze vrijwilligers praten met iedereen en hierdoor weten wij wat er zich afspeelt op persoonlijk niveau, op straatniveau, op buurtniveau èn op wijkniveau.
De vrijwilligers krijgen namelijk dagelijks verhalen te horen van onze cliënten.
Persoonlijke verhalen, maar ook wat de gebruikers gezien of gehoord hebben bij hun buren.
We krijgen mee wat er op straat en in de buurt gebeurt.
De signalen die wij opvangen geven we indien nodig of desgevraagd door aan de desbetreffende partij, denk hier aan maatschappelijk dienstverlener van Doras, de wijkagent of de huisarts.

 

Voorts is de Banne Hopper een organisatie die mensen een zinnige baan bieden en/of een baan biedt aan mensen die willen re-integreren en zich kunnen ontwikkelen tot een bekwame chauffeur.
Onze vrijwilligers krijgen een zeer geringe vrijwilligersvergoeding.
Wij krijgen geregeld van sociale wijkpartners de vraag of de Banne Hopper nog vrijwilligers nodig heeft.
Uiteraard gaan we dan het gesprek aan en bekijken we de mogelijkheden.

 

Wij delen in de Hopper flyers uit van buurtactiviteiten en nieuws.
De Banne Hopper is de brug en de kleinschalige verbinding tussen (kwetsbare) bewoners en alle instanties die de Banne rijk is.